2 Φεβ 2009

Οι Λαϊκοί Δρόμοι και η πρακτική τους εφαρμογή

Το βιβλίο "Οι Λαϊκοί Δρόμοι και η πρακτική τους εφαρμογή" αναφέρεται συνοπτικά στις κλίμακες που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ελληνική Δημοτική και Λαϊκή Μουσική.

Οι κλίμακες (ή Λαϊκοί Δρόμοι όπως επεκράτησε να ονομάζονται) απεικονίζονται με πρακτικούς δακτυλισμούς για όλα τα βασικά όργανα: Κιθάρα, Μπουζούκι και Αρμόνιο (ή Πιάνο).

Σημειώνονται επίσης οι κύριες και οι δευτερεύουσες συγχορδίες του κάθε δρόμου καθώς και οι βασικές κινήσεις των συγχορδιών.

Το βιβλίο συμπληρώνεται με μελωδίες που αποδίδουν το χαρακτηριστικό άκουσμα του κάθε δρόμου.

Οι Λαϊκοί Δρόμοι και η πρακτική τους εφαρμογή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ratings