12 Οκτ 2008

Wilchelm Reich - Η λειτουργία του οργασμού

Η λειτουργία του Οργασμού παρουσιάζει τον πυρήνα της έρευνας του Β. Ράιχ, για μια ενιαία βασική και παγκόσμια αιτία της ζωής και της δημιουργίας.

Συνοψίζει το ιατρικό και επιστημονικό έργο του Ράιχ, πάνω στον ανθρώπινο οργανισμό, σε διάστημα 20 ετών και δείχνει ολόκληρη την εξέλιξη αυτής της εργασίας, στη γρήγορη πρόοδό της από το βασίλειο της ψυχολογίας στης βιολογίας, πού οδήγησε τελικά στην ανακάλυψη της κοσμικής ενέργειας της οργόνης.

Η ανακάλυψη της οργόνης ήταν το αποτέλεσμα μιας σταθερής κλινικής έρευνας της ίδιας της «ψυχικής ενέργειας», αρχικά στο βασίλειο της ψυχιατρικής. Η πείρα έχει δείξει, χωρίς καμιά αμφιβολία, ότι ή γνώση των συναισθηματικών λειτουργιών της βιολογικής ενέργειας είναι απαραίτητη για την κατανόηση των φυσιολογικών και σωματικών λειτουργιών.

Τα βιολογικά συναισθήματα πού διέπουν τις σημαντικές λειτουργίες είναι από μόνες τους η αρχική έκφραση μιας αυστηρά φυσικής ενέργειας, της κοσμικής οργόνης.

Wilchelm Reich - Η λειτουργία του οργασμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ratings