26 Ιαν 2008

Samuel Henry Hooke - Μυθολογία της Μέσης Ανατολής

«O σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να δώσει μια κάποια εικόνα της μυθολογίας της αρχαίας Εγγύς Ανατολής. Στα τελευταία πενήντα χρόνια, η δουλειά των αρχαιολόγων αποκάλυψε πλούσιες αποθήκες ντοκουμέντων, πινακίδων και επιγραφών, που ήταν θαμένες στα ερείπια αρχαίων πόλεων της Αιγύπτου, της Σουμερίας, της Ασσουρίας, της Βαβυλωνίας, της Μικράς Ασίας και της Συρίας. Η αποκρυπτογράφηση και μετάφραση της σφηνοειδούς γραφής και των Χιττικών κειμένων προσφέρουν στους μελετητές ένα καινούργιο και εντυπωσιακό μυθολογικό υλικό, που ρίχνει καινούργιο φως στο συνολικό πεδίο του μύθου. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφεί και να αξιολογηθεί συγκριτικά αυτό το καινούργιο υλικό. Τολμήσαμε να κάνουμε και μια ταξινόμηση των μύθων με βάση τη λειτουργικότητα τους. Ανάμεσα σ' αυτά περιλαμβάνεται σε τούτη τη μελέτη και μιά σκέψη για τη θέση που κατέχει ο μύθος στο χριστιανισμό, επειδή συνδέεται άμεσα με τη χρήση των μύθων στη θρησκεία του Ισραήλ.»

Samuel Henry Hooke - Μυθολογία της Μέσης Ανατολής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ratings