24 Νοε 2007

Τό σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας

const.1.gif picture by ouz0Θεώρησα καλό να το ανεβάσω γιατί σε αυτό βρίσκονται θεσμοθετημένοι οι κανόνες και οι λειτουργίες του ελληνικού κράτους, τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και οι ελευθερίες κάθε Έλληνα πολίτη. Καλό είναι λοιπόν να είμαστε ενημερωμένοι.

Τό σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ratings