24 Νοε 2007

Bertolt Brecht - Ιστορίες του κ. Κόυνερ

Untitled-1-1.gif picture by ouz0

Οι “Ιστορίες του κ. Κόινερ” του Μπέρτολτ Μπρεχτ γράφτηκαν σ’ ένα χρονικό διάστημα 30 χρόνων: από τα 1926 ως τα 1956. Η πρώτη από τις “Ιστορίες του κ. Κόινερ” πρέπει να ήταν “Ο κ. Κόινερ και οι εφημερίδες” (1926) και η τελευταία “Ο κ. Κόινερ και οι γυμναστικές ασκήσεις” (1956). Μόνο μιας ιστορίας, “Οι δυο οδηγοί”, είναι γνωστή η ακριβής ημερομηνία γραφής: 1.5.1953. Ο χρόνος γραφής μερικών άλλων είναι γνωστός μόνο κατά προσέγγιση ή μόνο με τη βοήθεια ενός terminus ante quem. Έτσι λ.χ. γύρω στα 1925 γράφτηκαν οι ιστορίες: “Δωροδοκία”, “Γνώση των ανθρώπων”, “Ποιος ξέρει ποιόν;”, “Ο κ. Κόινερ και ο γιατρός”, “Η στάση”, “H αντοχή στις καταιγίδες” και “Η ακεραιότητα”· γύρω στα 1931/1932. Οι ιστορίες: “Ζήτημα ευθύνης”, “Ο ρόλος των αισθημάτων”, “Πολυτέλεια” και “Μια αριστοκρατική στάση”· Γύρω στα 1934, η ιστορία “Φιλικές υπηρεσίες”.Η ιστορία “Ο νεαρός Κόινερ” γράφτηκε, πιθανότατα, στα 1953 και η ιστορία “Μηχανισμός και κόμμα” στα 1954.

Οι ιστορίες αυτές έχουν έναν κοινό άξονα: δείχνουν τη συμπεριφορά του ατόμου, του κ. Κόυνερ, απέναντι σε φαινόμενα της καθημερινής ζωής, και τις αντιδράσεις του απέναντι σε καθιερωμένες αντιλήψεις και καταστάσεις. Καθώς μάλιστα ο κ. Κόυνερ τοποθετείται, από τη μια ιστορία στην άλλη μέσα σε μια διαφορετική κατάσταση, όλες οι ιστορίες μαζί συνθέτουν έναν κόσμο “εν κινήσει”.

Μπέρτολτ Μπρεχτ - Ιστορίες του κ. Κόυνερ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ratings