14 Δεκ 2007

Γέροντας Παΐσιος - Ο ασκητής της Παναγούδας

Το βιβλίο "Ο ασκητής της Παναγούδας" από τον πρεσβύτερο Διονύσιο Τάτση...

Τα κεφάλαια του βιβλίου είναι τα εξής:

Α. Μετά την κοίμηση του γέροντα Παΐσιου
Β. Οράματα του γέροντα Παΐσιου
Γ. Δεκαέξι ανέκδοτες επιστολές
Δ. Διδαχές του γέροντα Παΐσιου
Ε. Περιστατικά και ιστορικές πληροφορίες
ΣΤ. Αντιρρήσεις ζηλωτών και ζηλοτύπων
Ζ. Ο γέροντας των πονεμένων
Η. Φάρος επάνω στα βράχια

Γέροντας Παΐσιος - Ο ασκητής της Παναγούδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ratings