24 Νοε 2007

Περικλής Ροδάκης - Ιστορία της Ελλάδας

b101358.jpg picture by ouz0Ακόμα ένα βιβλίο του ιστορικού Περικλή Ροδάκη. Μερικά από τα περιεχόμενα του βιβλίου είναι:

Το Μακεδονικό / Το κίνημα των Νεότουρκων του 1908 / Το κρητικό ζήτημα / Ελλάδα κατά την περίοδο 1906-1908 / Βαλκανικοί πόλεμοι / Συνθήκη του Λονδίνου (17/30 Μαΐου 1913) μεταξύ Τουρκίας και Βαλκανικών κρατών / Προετοιμασία του Α’ Παγκοσμίου πολέμου και ο ελληνισμός / Η σοσιαλιστική κίνηση στις αρχές του αιώνα μας / Η διεθνής κατάσταση όπως διαμορφώνεται μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου πολέμου / Η συνθήκη των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920) μια συνθήκη που δεν επικυρώθηκε / Το ξερίζωμα του μικρασιατικού ελληνισμού.

Περικλής Ροδάκης - Ιστορία της Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ratings